H 1 01   
H 1 01    
H 1 01    
H 1 01  
H 1 01      
H 1 01    
H 1 01              007     Vermogen                                               
H 1 01              009     Energie in Joules                                  
H 1 01              008     Energie in Watt                                     
H 1 02    
H 1 02              011     Ugem                                                      
H 1 02           
H 1 03                                               
H 1 04                                 
H 1 05   
H 1 06   
H 1 07    
H 1 08    
H 1 08    
H 1 08    
H 1 08    
H 1 09    
H 1 08    
H 1 09    
H 1 09    
H 1 09    
H 1                                                    
H 2 01                     
H 2 01  
H 2 02
H 2 02  
H 2 02  
H 2 02  
H 2 03  
H 2 03  
H 2 03  
H 2 03  
H 2 03  
H 2 04  
H 2 04  
H 2 05 
H 2 06  
H 2 06 
H 2 06
H 2 07  
H 2 07  
H 2 07  
H 2                                                           
H 3 01  
H 3 01  
H 3 01 
H 3 01 
H 3 01  
H 3 01  
H 3 02  
H 3 02  
H 3 02  
H 3 02  
H 3 02  
H 3 02  
H 3 02  
H 3 03                                                     
H 3 04  
H 3 04  

H 3 05  
H 3 06  
H 3 07 
H 3 09 
H 3                                      
H 4 04  
H 4                                                          
H 5                                                           
H 6 01  
H 6 03  
H 6       
H 7 01  
H 7                                                           
H 8 01  
H 8 01  
H 8       
H 9                                                        
H 10      
H 11                                                       
H 12                                                   
H 13                                                        
H 14     
00 01 000 Formules     2023 01 30
 
SGM= Zk / ZL
H 3       
H 3 08
037  Trafo                                                  
+ ++    
014     Voortplantingssnelheid                          
 
001     Lading                                              
Q = I x t
002     Wet van Ohm                                     
U = I x R
Rt = R1 + R2
003     Totale weerstand     
004     Vervangingsweerstand                       
Rv = 1/ [ 1/R1 + 1/R2 ]
005     De 1ste Wet Van Kirchoff                    
 
Totale I = 0
006     De 2ste Wet Van Kirchoff                    
Totale U = 0
010     Ueff                                                   
Ueff = Umax x 0.707
012     Veldsterkte    
015     Frequentie                                        
f = p / s     f = 1 / t     f = p / t
013    Wet van Lenz    
016    
Audiosignaal                                               
P = U x I           P = U2 / R          P = I2 x R     
Ws = P x t
E = P x t
Ugem = Uma x*0.64
Utt = 2 x Umax
011a    Utt                                                          
f = 300 /λ      λ = 300 / f
017     Modulatie index                                
BB cw = f-tone
018     BB-CW                                            
019    BB-AM                                              
BB AM = 2 x f-mod
020    BB-SSB                                            
BB SSB = 1 x f-mod
021    BB-FM      
BB FM = 2 x f-mod + 2 x f  
022    dB decibel    
dB = 10 x log [P1 / P2]
023   Rendement  
n = [Pout / Pin] x 100%
023a  Ieff wisselstroom               
I eff = 0.707 x I max       I eff = 1/22 x I max
023b Ueff wisselspanning                         
U eff = 0.707 x U max    U eff = 1/22 x U max
1  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie

>>>>>

024   Weerstand van een draad
025   Oppervlakte                                        
A = 1/4π x d2
026   Capaciteit                  
027  RC-tijd                                                 
t = 5 x RC
028  Schijnbare weerstand                         
Xc = 1/ [ 2 x π x f x C]
029  Impedantie                                          
300 / t = distance     300/distance = t.
β = Δf / Fmod
031   Inductie
032  Schijnbare weerstand
Xl = 2 x π x f x L
033  Resonantie  
f.res = 1 / [2 x π x (L x C)]
034  Bandbreedte      
BW = fh - fl
Q = f.res / BW      
035  Q-faktor                                             
Q = (2 x Pi x f x L) / R
P = P   Up x Ip = Us x Is
n = np/ns   n = Up/Us   n = Is/Ip   n2 = Zp/Zs   n2 = Cs/Cp
038  Wikkelverhouding                              

>>>>>

039   Versterking Transistor                         
HFe = Ic / Ib
>>>>>                                                       
GES, GBS, GCS
>>>>>
Klasse A, Klasse B, Klasse AB, Klasse C
040   Steilheid
A =  R2 / R1
041  Invertor                                              
042  Niet Invertor 
A = 1 + [R2 / R1)
2  Componenten
>>>>>
Lt = L1 + L2
043   Spoel in serie                                   
Lv = 1 / ( 1/L1 + 1/L2 )
044  Spoel parallel                                   
Cv = 1 / ( 1/C1 + 1/C2 + 1/C3)
045  Condensator in serie                        
Ct = C1 + C2
046  Condensator parallel                        
Z = U / I
047  Impedantie                                       
LUICIUR     CIVVEL
048  LEICIER of CIVVEL                                          
049   Parallelkring                                   
050   Parallelkring                                   
051   Resonantie-frequentie                                 
Qp = Rp / XL
052   Q-factor parallel kring                     
Qs = XL / Rs
053   Q-factor seriekring                          
B = f0 / Q
054   Bandbreedte                                   
055   Kantelfrequentie                     
>>>>>
056   LF-versterker                                  
057   Opamp                                            
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Fs = RX +(-) 2 x Mf
058   Spiegelfrequentie                            
>>>>>
3 Schakelingen
>>>>>
Schema s
>>>>>
PPM = fAFw /fRes    fAFw = PPM x fRes
064   PPM stabiliteit                                 
4 RX  Ontvangers
>>>>>
5 TX  Zenders
>>>>>
059   Verkortingsfaktor                            
060   SGV                            
6  Antennes en transmissielijnen
>>>>>                                               
061   Signaal / Ruis                            
7  Propagatie en frequentiespectrum 
>>>>>
Rv = ( Ub-Um ) / Im
062   Voorschakelweerstand                
Rs = Um / (Ib-Im)
063   Shunt-weerstand                         
8  Metingen
9  Storing en immuniteit
10 Veiligheid
11  Nationale en internationale  procedures
12  Nationale en internationale gebruiksregels
13 Gedragsregels
14 Naschrift
Waarden
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
ral = 2pi x  f          f=ral / 2pi
λ = [300 / f] x v
Diode
A = Uit / In
A = 1 + (R2/R1)           A = R2/R1
H 7 01  
065   Trajectverliezen
X = 20 log λ      X = -20 log R
d=4 Ѵh
H 7 01  
066   Antenne hoogte
f.res=1/(2.pi.(L.C))
Vragenboek ...