001

Een middenfrequentversterker

a   versterkt het signaal uit de mengtrap en voert het toe aan de detector
b   versterkt het signaal uit de oscillator en voert het toe aan de mengtrap
c   versterkt het signaal uit de detector en voert het toe aan de laagfrequentversterker

-
058     Spiegelfrequentie
fs = 2 * MF
002

!n een superheterodyne-ontvanger is de frequentie-afstand tussen de afgestemde frequentie en de spiegelfrequentie:

a. de frequentie van het signaal plus de middenfrequentie
b. de middenfrequentie
c. tweemaal de middenfrequentie
d. de frequentie van het signaal min de middenfrequentie

-
003

Een superheterodyne-ontvanger is afgestemd op 800 Khz.
De oscillatorfrequentie is 1255 Khz.
De spiegelfrequentie is:

a   1710 Khz
b   2055 Khz
c   455 Khz
d   345 Khz

-
004

Een ontvanger voor 145.500 MHz heeft een middenfrequentie van 10.7 MHz.
De spiegelfrequentie is:

a   134.800 Mhz
b   10.700 Mhz
c   124.100 Mhz
d   156.200 Mhz

-
005

Een FM-ontvanger met een middenfrequentie van 10.7 MHz is afgestemd op een zender werkend op 90 MHz.
De oscillatorfrequentie is hoger dan de signaalfrequentie.
Een andere zender, op de spiegelfrequentie, veroorzaakt storing in de ontvangst.
Deze zender werkt op een frequentie van:

a   21.4 MHz
b   79.3 MHz
c   100.7 MHz
d   111.4 MHz

-
006

Met een superheterodyne-ontvanger wordt een signaal van 8 MHz ontvangen.
De oscillatorfrequentie is 6,5 MHz.
De spiegelfrequentie is:

a   9,5 MHz
b   5 MHz
c   1,5 MHz
d   14,5 MHz

-
007

Een ontvanger is afgestemd op de frequentie 145,700 MHz.
De oscillatorfrequentie bedraagt 135,000 MHz.
De spiegelfrequentie is:

a   135,000 MHz
b   156,400 MHz
c   167,100 MHz
d   124,300 MHz

-
008

Een superheterodyne ontvanger is afgestemd op 800 Khz.
De oscillatie frequentie is 1255 Khz.
De spiegelfrequentie is:

a   2055 Khz
b   1710 Khz
c   455 Khz
d   345 Khz

-
009

Een amateur wil de spiegelonderdrukking van zijn superheterodyne ontvanger verbeteren.
Welke mogelijkheid komt hiervoor in aanmerking?

a   de bandbreedte van de LF versterker verkleinen
b   de selectiviteit van de HF versterker vergroten
c   de selectiviteit van de MF verstertker vergroten
d   de stabiliteit van de oscillator vergroten

-
010

De spiegelonderdrukking van een superheterodyne ontvanger wordt verbeterd door:

a   de bandbreedte van de laagfrequent verstertker te verkleinen
b   de selectiviteit van de hoogfrequent versterker te vergroten
c   de selectiviteit van de middefrequent versterker te vergroten
d   de stabiliteit van de oscillator te vergroten

-
011

Met een superheterodyne ontvanger wordt een signaal van 8 Mhz ontvangen.
De oscillatiefrequentie is 6.5 Mhz.
De spiegelfrequentie is:

a   1.5 Mhz
b   14.5 Mhz
c   5 Mhz
d   9.5 Mhz

-