001

Als van een electronenbuis een gegeven wordt uitgedrukt in een aantal mA/V
dan heeft dat betrekking op

a   ingangsweerstand
b   steilheid
c   inwendige weerstand
d   versterkingsfactor

-
002

Van een penthode, ingesteld in de klasse A, is het verband tussen Ia en Ug gegeven
bij een anaodeweerstand van 5000

De spanningsversterking is

a   250 maal
b   50 maal
c   10 maal
d   20 maal

-
040    Steilheid
003

De steilheid van een triode wordt uitgedrukt in mA/V.
Deze mA en V hebben betrekking op variaties in de:

a   roosterstroom en anodespanning
b   anodestroom en anodespanning
c   roosterstroom en roosterspanning
d   anodestroom en roosterspanning

-
004

De steilheid van een buis wordt uitgedrukt in:

a. mA/V
b. K
/V
c. graden
d. hellingspercentage

-
005

De grafiek geeft enkele karakteristieken van een triode weer.
De steilheid van deze buis is ongeveer:

a   4 mA/V
b   2 mA/V
c   3 mA/V
d   1 mA/V

-
006

De eenheid "volt per meter" behoort bij:

a. frequentie
b. golflengte
c. veldsterkte
d. voortplantingssnelheid

-
007

De statische steilheid van een triode is:

a   S =
Ia  /  Ua   (Ug is constant)
b   S =
Ia / Ug   (Ua is constant)
c   S =
Ug / Ia   (Ua is constant)
d   S =
Ua / Ug   (Ia is constant)

-
008

Gegeven is Id-Ugs karakteristiek van een FET.
Bij Ugs = -1V is de steilheid:

a   10 ma/V
b   8 mA/V
c   4 mA/V
d   0.8 mA/V

-
009

Bij een triode stelt 
IA / Ug  voor:

a   de formule voor de ingangsweerstand
b   de formule van de inwendige weerstand
c   de formule voor de steilheid
d   de formule voor de versterkingsfactor

-
010

De steilheid van een FET is:

a   S = Δ Id / Δ Ud (Ug is constant
b   S = Δ Id / Δ Ugs (Ud is constant)
c   S = Δ Ugs / Δ Id (Ud is constant)
d   S = Δ Ud / Δ Ugs (Id is constant)

-
011

De Ia Ua karakteristiek van een triode geeft het verband aan tussen

a   anodestroom en anodespanning
b   roosterstroom en anodespanning
c   roosterstroom en roosterspanning
d   anodestroom en roosterspanning

-