Spanningsbron, bronspanning [EMK], kortsluitstroom, inwendige weerstand en klemspanning
Gaan we belasten met Rl, dan zakt de spanning over de aansluitpunten, veroorzaakt door de Ri.
Ua = bronspanning [EMK]
Uk = klemspanning
Ri = inwendige weerstand
Rl = last weerstand
UK = Ua - Ui
De Ui (het spanningsverlies over de Ri),
zal de Ub (de EMK-spanning)
tot UK (klemspanning) terugbrengen.
Spanningsbron.

Als er een stroom gaat lopen blijft de spanning 
U  tussen de twee aansluitpunten van de spanningsbron gelijk.
De stroomsterkte
I die de spanningsbron levert, wordt bepaald door weerstand R  van de aangesloten belasting.
Neemt de weerstand AF >>>
neemt de stroom TOE !!

EMK

De elektromotorische kracht (EMK).
Is de naam voor de oorsprong- of bronspanning van een galvanisch element  in onbelaste toestand.
Elke EMK heeft een inwendige weerstand Ri.
Wat we eraan hangen is de last RL.
Zonder aansluiting zal de EMK gelijk zijn aan de bronspanning.

Wat hebben we hier?
Een EMK van 40 Volt.
Een Ri inwendige weerstand van 5 Ω.
Een belasting van 15 Ω en 20 Ω in serie.

De totale belasting is  hier dus
Rt = R1+R2 = 15 + 20 =35 Ω.
Maar ook de Ri staat in serie dus
Rt=R1+R2+R3  35+Ri=35 + 5 = 40 Ω,
40 Ohm belast de schakeling.
I=U/R  geeft  40/40 = 1 A.
URi = I * Ri = 1 * 5 = 5 volt.
Dus de klemspanning Uk is dan
UK = Ua – Ui  = 40-5 =35 V.
jj_01_02_001v
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4