001

De stroom door de condensator is

a   7.5 mA
b   10 mA
c   2.5 mA
d   12.5 mA

-
049    Parallel
002

De resonantiefrequentie van de schakeling wordt beïnvloed door de:

a   weerstand R2
b   weerstand R1
c   weerstanden R1 en R2
d   capaciteit C

-
003

De stroom door de weerstand is:

a   2 A
b   8 A
c   4 A
d   12 A

-
004

De stroom Ic is:

a   45 graden voor op Ic
b   45 graden voor op It
c   45 graden na op It
d   45 graden na op Ic

-
005

In de schakeling is:
de stroom door de spoel 100 mA,
de stroom door de condensator 100 mA.
hoe groot is de stroom I?

a   0 mA
b   100 mA
c   200 mA
d   300 mA