001

In een 2-meter zender wordt het signaal van een 12 Mhz oscillator vermenigvuldigd naar een zendfrequentie van 144 Mhz
De oscillator heeft een frequentieverloop van 12Hz per minuut

De zendfrequentie verloopt in 10 minuten

a   1440 Hz
b   10 Hz
c   144 Hz
d   120 Hz

-
002

Bij een ingangsspanning van 1 microvolt bedraagt de signaal/ruisverhouding aan de uitgang van een ontvanger 20 dB.
Dit gegeven geeft een beeld van de:

a   veraf-selectiviteit van de ontvanger
b   stabiliteit van de ontvanger
c   spiegelonderdrukking van de ontvanger
d   gevoeligheid van de ontvanger

-
003

Een betere frequentiestabiliteit van een 2-meter zender kan worden verkregen door:

a   de eindtrap in klasse B in te stellen
b   de antenne goed aan te passen
c   de voedingsspanning van de oscillator te stabiliseren
d   de eindtrap in klasse C in te stellen

-
004

Een hf-telegrafie ontvanger is afgestemd op een 15 MHz standaardfrequentie-zender. Gedurende 15 minuten verloopt de lf-toonhoogte van 1000 Hz naar 1300 Hz.
De frequentiestabiliteit van de ontvanger voor deze periode is:

a   1 : 30
b   1 : 5.exp5
c   1 : 5.exp4
c   1 : 15.exp4

-
064 PPM = fAFw /fRes    fAFw = PPM x fRes