001

De tijdbasis van de oscilloscoop is zo ingesteld, dat 1 schaaldeel overeenkomt met 5 miliseconde
de frequentie van de aangelegde spanning is

a   40 Khz
b   50 Hz
c   1.6 Khz
d   25 Hz

-
002

Instelling oscilloscoop:

Horizontaal  2 micosec/schaaldeel
Vertikaal      25 V/schaaldeel
Uit dit beeld leidt u af  ???

-
015    Frequentie 
f = p / s     f = 1 /  t     f = p / t
003

Van een wisselstroom wijzigt de stroomrichting 3.500.000 maal per seconde van richting:
De frequentie bedraagt:
a   7000 Khz
b   3500 Khz
c   1750 Khz
d   825 Khz

-
004

Een sinusvormig signaal van 100Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van neg naar positief.
Een kwart periode later is de momentele waarde:
a   +100V
b   +70.7V
c   +141.4V
d   -141.4V

-
005

De tijdbasis van een oscilloscoop is ingesteld op 1 microseconde per schaaldeel.
De frequentie van het signaal is:

a   500 Khz
b   250 Khz
c      50 Khz
d      25 Khz

-
006

Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.
Driekwart periode later is de momentele waarde:

a    +    70 V
b   - 141.4 V
c   + 141.4 V
d   +   100 V

-
007

De frequentie van een wisselspanning bedraagt 100 hz.
Het aantal perioden dat in 5 minuten verloopt is:

a   20
b   30000
c   1200
d   500

-
024

Een kristalcalibrator met een grondfrequentie van 100 Khz heeft een afwijking van +10 Hz.
Indien men op een ontvanger de 35ste harmonische waarneemt is de frequentie van deze harmonische:

a   3500.350 Khz
b   3500.035 Khz
c   3503.500 Khz
d   3501.000 Khz

-
009

Als van een wisselspanning de tijdsduur van één periode 0,008 seconde bedraagt,is de frequentie:

a. 7500 Hz
b. 125 Hz
c. 0,008 Hz
d. 0,48 Hz

-
010

De duur van één periode is:

a   t1
b   t2
c   t3
d   t3 – t1

-
025

De golflengte van de 3de harmonische van een 10 Mhz signaal is:

a   3.33 m
b   90 m
c   30 m
d   10 m

-
012

De frequentie van een radiogolf is 3 Ghz.
Wat is de golfllengte?

a   1 m
b   0.01 m
c   0.1 m
d   10 m

-
013

Een sinusvormige wisselspanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.
Een halve periode later is de momentele waarde:

a   0 v
b   +50 v
c   -141.4 v
d   +141.4 v

-
026

Een mf-spoel wordt met litzedraad in plaats van met massief draad gewikkeld, om:

A. de temperatuur coëfficiënt te verkleinen
B. de vulfactor te vergroten
C. de koperverliezen te verkleinen
D. de parasitaire capaciteit te verkleinen

-
027

Een kristaloscillator met een grondfrequentie van 100 Khz heeft een afwijking van +10 Hz.
Indien met op een ontvanger de 35ste harmonische waarneemt is de frequentie van deze harmonische:

a   3501.000 Khz
b   3500.035 Khz
c   3503.500 Khz
d   3500.350 Khz

-
016

Een sinusvormige wisselspanning heeft een effectieve waarde van 100 volt.
De momentele waarden van deze wisselspanning liggen tussen:

a   -100 V       +100V
b   -70.7 V      +70,7 V
c   0 V            +141,4 V
d   -141,4 V  +141,4 V

-
017

De spanning loopt 900 voor op de stroom in:

a   2
b   1
c   4
d   3

-
018

Een wisselstroom heeft een frequentie van 3500 Khz.
Het aantal malen dat de stroom per seconde van richting verandert bedraagt:

a   1750000
b   7000000
c   825000
d   3500000

-
019

De effectieve waarde van de spanning is:

a   177 v
b   141 v
c   0 v
d   353 v

-
020

De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van 0 tot π/2 seconde is:

a   πA
b   2/πA
c   πA
d   0A

-
021

De frequentie is:

a   2,5 Hz
b   1 Hz
c   50 Hz
d   5 Hz

-
022

De periodeduur van een golfvorm bedraagt 2 milliseconde.
De frequentie is dan:

a   500 Hz
b   200 Hz
c   2 Hz
d   50 kHz

-
023

De frequentie is:

a   2,5 Hz
b   40 Hz
c   2,5 Khz   
d   5 Khz

-
011     VERPLAATST   

-
014     VERPLAATST    

-
015     VERPLAATST    

-
008     VERPLAATST    

-