001

De tijdbasis van de oscilloscoop is zo ingesteld, dat 1 schaaldeel overeenkomt met 5 miliseconde
de frequentie van de aangelegde spanning is

a   40 Khz
b   50 Hz
c   1.6 Khz
d  
25 Hz
de sinustijd [=periodetijd] is dus 40 mSec

f = 1 / 40exp-3 = 25 Hz
f = 1/ t 
015  
f = p / s     f = 1 / t     f = p / t