002
015  
f = p / s     f = 1 / t     f = p / t
Instelling oscilloscoop:

Horizontaal  2 micosec / schaaldeel
Vertikaal      25 V / schaaldeel
Uit dit beeld leidt u af  ??? 
µ
Sinus = 1 op- en neergaande beweging

f = 1 / t


De frequentietijd is 4 x 2
µ = 8 µ sec

De frequentie is dus 1 / 8exp-6 = 125000 Hz = 125 KHz
----------------------------------------------------------------------------------

De top-waarde is 2 schaaldelen hoog, dwz 2 x 25 = 50 V

De top-top waarde = 2 x 50 = 100 V

Ueff = 0.707 x Umax

De eff waarde is hier 0.707 x Umax  =   0.707 x 50 = 35.35 V

Ugem = 0.64 x Umax

De gemiddelde waarde 0.64 x Umax = 0.64 x 50 = 32 V