Stabiliteit.
Korte-duur stabiliteit.
Mate waarin de ontvanger tijdens ontvangst rond de ontvangstfrequentie schommelt. 100Hz is bij CW/SSB heel vervelend, maar merk je bij AM/FM weinig van.

Lange-duur stabiliteit
Is het verlopen na langere tijd, beetje terug afstemmen is dan nodig.

Stabiliteit.
Definitie van frequentiestabiliteit:
Afwijking/Frequentie in PPM.
PPM parts per million oftewel delen per miljoen.

VBB:
Oscillator        10MHZ.
Afwijking        1000HZ.

PPM=1000/10MHz=100ppm(=exp-6)

PPM = fAF /fRes
fAF = PPM x fRes

VBB:
Oscillator       145MHz.
Afwijking         3000Hz.
PPM=3000/145MHz=20ppm(=exp-6)
Hoe kleiner de PPM hoe beter !!
jj_04_04_003v