001

In een 2-meter zender wordt het signaal van een 12 Mhz oscillator vermenigvuldigd naar een zendfrequentie van 144 Mhz.
De oscillator heeft een frequentieverloop van 12Hz per minuut.
De zendfrequentie verloopt in 10 minuten..

a   1440 Hz
b   10 Hz
c   144 Hz
d   120 Hz

-
jj_04_04_003v