Faseverschil tussen stroom en spanning.
Voor een spoel:
LEICIER

L              voor een spoel
E (=U)     spanning, 90graden voor op de stroom
I               stroom. 90graden na op de spanning
Z Impedantie:
=50 Ohm
I=U/Z                       200/50= 4 A

UR=I*R                       4*30= 120 V
UL=I*Xl                       4*40= 160 V
Samen                                   280 V

Hoger als aangelegde spanning, door de fasedraaiing.De spanningen staan ZO!!!
dus met de Stelling van Pythagoras zijn de verhoudingen weer te zien.
P = UxI = 120 x 4 = 480W
P = [UxU]/R = [120x120]/30 = 480 W
P =[IxI] xR = [4x4] x30 =480 W

Een L neemt geen vermogen op!!
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
jj_02_03_005v

LEICIER = CIVVIL

Ik werk met
LEICIER
condensator

stroom

spanning volt

spanning volt

stroom

spoel
LEICIER
spoel

spanning

stroom

condensator

stroom

spanning

weerstand
CIVVIL