Bemonsteren en kwantiseren.
Voorbeeld:getal 224
Signaalbemonstering:
Bemonstering van een analoog signaal op discrete tijdstippen .
In digitale signaalbemonstering is een sample de momentele waarde van het betrokken signaal = een signaalmonster genomen op een tijdstip.
Door bemonstering (sampling) van het signaal op opeenvolgende tijdstippen, ontstaat een digitaal signaal.
De bemonsteringsfrequentie geeft aan, hoeveel van deze samples per seconde worden genomen.
Bij de compact disk is dit 44,1 kHz, dat wil zeggen 44.100 monsters per seconde.
Hogere samplefrequenties zijn in professionele en hoogkwalitatieve toepassingen gebruikelijk, zoals 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz en zelfs 2,8 MHz.
Een sample wordt gekwantiseerd en daarbij gecodeerd met een bepaald aantal bits
Veelgebruikte aantallen bits per sample zijn 8 [PCM] 16, 24 of 32 bits.


Decimaal naar Binair.

8-BITS
Rekenen
Binair naar decimaal.

Je hoeft alleen rekening te houden met de 1 die voorkomt in het binaire getal.
Het meest rechtse getal in het binaire getal noemen we positie 0.
Gebruik bovenstaande tabel en tel de overeenkomstige decimale getallen op.

Voorbeeld:
Stel je hebt het binaire getal 11100000. Hoe reken je dan het decimale getal uit?

Oplossing:

Rechts beginnen daar staat een 1 (positie 5) dus 2 tot de 5de =  32
Volgende 1 staat op positie 6 dus 2 tot de 6de = 64
Volgende 1 staat op positie 7dus 2 tot de7de =128

Opgeteld: 32 + 64 + 128 = 224
11100000
posities
76543210

een binair getal heeft de 1 in een bepaalde positie staan.
Binair naar decimaal:
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
jj_01_10_001V
Optellen van binaire getallen

Bij het optellen van binaire getallen gebruik je:

0+0=0
1+0=1
0+1=1
1+1=10

Voorbeeld:

1010011
1001011
--------
10011110
Figuur 4
Figuur 1