Minimale bemonsteringfrequentie.
Nyquist-frequentie:
Dit is de minimale benodigde bemonsteringsfrequentie waarmee een gegeven signaal ,volledig kan worden gepresenteerd.
Zodat een weergave ervan betrouwbaar is.
Moet 2maal zo hoog zijn als de hoogste frequentie die in het signaal voorkomt.
Spraak is 3000 Hz , dus Nquist is 6000 Hz

Verder...
Een analoog signaal wordt gedigitaliseerd in vaste meet tijden.
De bemonsteringsfrequentie (ook bekend als sampling rate) is hoeveel monsters neemt u in een seconde.
DSP  Digitale Signaal Processing
ADC  deze meet spanning
          belangrijk:- nauwkeurigheid
                           - spanningsbereik
                           - conversietijd
                           - openingstijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nyquist-frequentie
Figuur 1
Figuur 3
Figuur 2