>>>>> 1.10 Digitalisering van analoge signalen

    
Bemonsteren en kwantiseren
 
     >>>>>

    
Minimale bemonsteringfrequentie
 
     >>>>>

    
Anti-aliasfilter,recondtructiefilter
 
     >>>>>

    
Convolutie [grafische voorstelling]
 
     >>>>>

    
ADC en DAC
 
     >>>>>
__