Convolutie [grafische voorstelling]
Wat is convolutie?
Verstrengeling van signalen.
Die verstrengeling vindt digitaal plaats door een processor (computer) die binaire signalen bewerkt.
Er wordt een nieuw signaal gemaakt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Convolutie
Convolutie van twee blokvormige signalen: het resultaat is een driehoekig signaal
Convolutie van een blokvormig signaal (het input signaal) met een impulsvormig signaal. De convolutie is de oppervlakte van de gele figuur.
De bovenstaande animaties illustreren grafisch de convolutie van twee boxcar functies (links) en twee Gaussians (rechts).
In de percelen toont de groene curve de convolutie van de blauwe en rode bochten als een functie van t, de positie die is aangegeven door de groene verticale lijn.
Het grijze gebied geeft het product g(tau)f(t-tau) als een functie van t, dus zijn gebied als een functie van t juist de convolutie is.
FIR-filter: Finite Impulse Response
Van belang is te weten dat deze filters onvoorwaardelijk stabiel zijn,
d.w.z. het resultaat is bruikbaar ongeacht de aard van het aangeboden signaal.


Wat doet FIR filtering nu in dit proces?
Een FIR filter is een software routine.
Wat het doet is op basis van de binnenkomende signalen berekenen wat de meest waarschijnlijke vorm van het signaal zal zijn.
Op deze wijze voorkomt het filter dat het convolutieprogramma maar blijft doorgaan ver voorbij de lengte van het oorspronkelijke signaal.
DAC
Digitaal naar analoog
Zet signaal om naar spanning
belangrijk-spanningsbereik
                - nauwkeurigheid
                 -insteltijd
IFR-FILTER:
Kent terugkoppeling.
Schijnt beter te werken dan het FIR-filter.

Het signaal is alleen netjes aan de uitgang als de ingang ook netjes is.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
jj_01_10_004v