Frequentiekarakteristiek;
Reactantie:
f = de frequentie uitgedrukt in Hz.
C = de capaciteit in Farad.
Wet van LENZ.

Elk gevolg van een oorzaak werkt de oorzaak tegen.
Mede hierdoor vertraagd de stroom, hoe hoger de frequentie, hoe meer tegenwerking, = weerstand.

Xl=2*pi*f*L

De zelfinductie is er de oorzaak van dat de spoel een schijnbare weerstand vormt voor wisselstromen.

Hoe hoger de frequentie f , hoe groter de XL
Figuur 1
Figuur 2
Hoe hoger de frequentie f , hoe kleiner de XC
Reactantie:
Xl=2*pi*f*L
f = de frequentie uitgedrukt in Hz.
L = de inductie in Henry