Resonantiefrequentie.
f.res=1/(2.pi.(L.C))
f res =
=    f.res=1/(2.pi.(L.C))
Figuur 1
Figuur 2
f res =
(200exp-3 x 70exp-6) = 3.74exp-3

1/ 2*3.14*3.74exp-3= 42.6 Hz

1 / 6.25 x 3.74exp-3 =42.693 Hz
Stroom resonantie:
Xt=Xc - XL laagohmig
Zuigkring laat 1 frequentie door, spert de andere frequenties.
SERIEresonantie:
Figuur 3
Figuur 5
Spanning resonantie:
Hoogohmig
Sperkring spert 1 frequentie en laat de anderen door.
PARALLEL resonantie:
Figuur 4
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
N-03-02-004-vr