01  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie

 1.01 Stroomgeleiding

  
     Geleider, halfgeleider en isolator.
     N-01-01-001

 

     >>>>>

 


     Stroomsterkte, spanning en weerstand.
     N-01-01-002

 

     >>>>>

 


     De eenheden ampère, volt en ohm.
     N-01-01-003

 

     >>>>>

 


     De wet van Ohm U = I x R
     N-01-01-004

 

     >>>>>

 


     Elektrisch vermogen P = U x I.
     N-01-01-005

 

     >>>>>

 


     De eenheid watt.
     N-01-01-006

 

     >>>>>

 

 

     Aanvulling
     N-01-01-007

 

     >>>>>

1.02 Bronnen

 

     Serieschakeling van spanningsbronnen.

     1.02-Bronnen

 

     >>>>>

 

 

     Batterij.
     N-01-02-002

 

     >>>>>

 

 

     Lichtnet.
     N-01-02-003

 

     >>>>>

1.03 Radiogolven


     Radiogolven als electromagnetische golven.
     N-01-03-001

 

     >>>>>

 

     De voortplantingssnelheid en het verband
     hiervan met de frequentie en met de golflengte  
      300 / f = golflengte
      N-01-03-002

 

     >>>>>

 

 

     Polarisatie.
     N-01-03-003

 

     >>>>>

1.04 Sinusvormige signalen


     De grafische voorstelling in de tijd.
     N-01-04-001

 

     >>>>>

 

 

     Frequentie   f=p/s    f=1/t   f=p/t
     N-01-04-002


     >>>>>

 

 

     De eenheid hertz.
     N-01-04-003

 

     >>>>>

1.05 Audio en digitale signalen

 

     Audiosignaal.
     N-01-05-001-vr

 

     >>>>>

 


     Digitaal signaal.
     N-01-05-002

 

     >>>>>

 

   

     De grafische voorstelling in de tijd.

     N-01-05-003

 

     >>>>>

1.06 Gemoduleerde signalen

     Voor- en nadelen van:

     Amplitudemodulatie;
     N-01-06-001

 

     >>>>>

 

     Voor- en nadelen van:
     Enkelzijbandmodulatie;

     N-01-06-002

 

     >>>>>

 

     Voor- en nadelen van:
     Frequentiemodulatie.
     N-01-06-003

 

     >>>>>

 

    Draaggolf, zijbanden en bandbreedte.
     N-01-06-004

 

     >>>>>

1.07 Vermogen

    Gelijkstroom-ingangsvermogen.

     N-01-07-001

 

     >>>>>

 

     Hf-uitgangsvermogen.

     N-01-07-002

 

     >>>>>

02 Componenten

2.01 Weerstand

     Weerstand.
     N-02-01-001

 

     >>>>>

 

     De eenheid ohm.
     N-02-01-002

 

     >>>>>

 

     Vermogendissipatie.
      P = U x I
     N-02-01-003

 
     >>>>>

 

     Kleurcode.

     N-02-01-004

 
     >>>>>

2.02 Condensator

     Capaciteit

     N-02-02-001

 
     >>>>>

 

     De eenheid farad.

     N-02-02-002

 

     >>>>>

 

    Gebruik van vaste en variabele condensatoren:
    soorten C
     N-02-02-001

 

     >>>>>

2.03 Spoel

     Zelfinductie.
     N-02-03-001


     >>>>>

 

   De eenheid henry.
     N-02-03-002


     >>>>>

2.04 Overige componenten
(toepassingen)

     Transformatoren.
     N-02-04-001

 

     >>>>>

 

     Gelijkrichtdiode
     N-02-04-002

 

     >>>>>

 

     Zenerdiode
     N-02-04-003

 

     >>>>>

 

     Transistor (toepassing als versterker).
     N-02-04-001

 

     >>>>>

 

     Transistor (toepassing als oscillator)
     N-02-04-001

 

     >>>>>

03 SCHAKELINGEN

3. 01 Combinatie van componenten

     Serie- en parallelschakeling van weerstanden.
     N-03-01-001

 
     >>>>>

 

     Serie- en parallelschakeling van condensatoren.

     N-03-01-002

 

     >>>>>

3. 02 Filter

     Seriekring en parallelkring:

     N-03-02-001

 

     >>>>>

 

     Impedantie;

     N-03-02-002

 

     >>>>>

 

     Frequentiekarakteristiek;
     N-03-02-003

 

     >>>>>

 

     Resonantiefrequentie
     f.res=1/(2.pi.V(L.C))
     N-03-02-004

 

     >>>>>

 

     Laagdoorlatende, hoogdoorlatende,
     banddoorlatende en bandsperrende filters,
     (alleen toepassingen en gebruik).
     N-03-02-005

 

     >>>>>

04 ONTVANGERS

4.01 Uitvoering

     Enkelsuperheterodyne ontvanger.
     N-04-01-001

 

 

     >>>>>

 

     Rechtuit-ontvanger.
     N-04-01-002

 

     >>>>>

4.02 Blokschema's

 

     AM-ontvanger [A3E].  
     N-04-02-001

 

     >>>>>

 

     FM-ontvanger [F3E].
     N-04-02-002

 

     >>>>>

 

     CW-ontvanger [A1A].
     N-04-02-003

 

     >>>>>

 

     EZB-ontvanger [J3E)
     N-04-02-004

 

     >>>>>

4.03 Werking en functies van de
          volgende schakelingen
[alleen als onderdeel van een blokschema]

      Hf-versterker.
     Oscillator  [vast en variabel]

     Mengtrap.

     Middenfrequentversterker
     Detector
     Zwevings-oscillator [BFO]

     Lf-versterker.
     Automatische versterkingsregeling. ( AVR )

     Ruisonderdrukker  [squelch]  (alleen doel)

     Voeding.
     N-04-03-001

 

     >>>>>

05 ZENDERS

5.01 Blokschema's

 

     FM-zender [F3E].
     N-05-01-001

 

     >>>>>

 

     CW-zender [A1A].
     N-05-01-002

 
     >>>>>

 

     EZB-zender [J3E].
     N-05-01-003

 

 
     >>>>>

5.02Werking en functies van de
      volgende schakelingen
[alleen als onderdeel van het blokschema]

    •Mengtrap.

     •Oscillator (kristal en VFO).

     •Scheidingstrap.

    •Stuurtrap.

    •Frequentievermenigvuldiger.

    •Vermogensversterker.

     •Uitgangsfilter [pi-filter].

     •Frequentiemodulator.  

    •EZB-modulator.

    •EZB-filter.  

   •Voeding.
     N-05-02-001

 

     >>>>>

5.03 Zendereigenschappen

     Frequentiestabiliteit.

     Hf-bandbreedte.

     Zijbanden.

     Uitgangsvermogen.

     Ongewenste hf-uitstralingen.

     Harmonischen.
     N-05-32-001

 

 

     >>>>>

06 ANTENNES EN TRANSMISSIELIJNEN

6.01 Antennetypen
(alleen opbouw, richteigenschappen en polarisatie)

     Halvegolfantenne met voeding in het midden.
     N-06-01-001

 

 

     >>>>>

 

     Antenne met voeding aan het einde.
     N-06-01-002

 

 

     >>>>>

 

     Kwartgolf verticale antenne (groundplane)
     N-06-01-003

 

     >>>>>

 

     Antenne met parasitaire eleAmenten  (Yagi).
     N-06-01-004

 

 

     >>>>>

6.02 Transmissielijnen

      Opbouw en gebruik van open lijn en coaxiale kabel.
      Voor-  nadelen van open lijn en coaxiale kabel
      N-06-02-001
    

 

     >>>>>

 

      Antenne aanpassingseenheid
     (alleen doel).
     N-06-02-002

 
     >>>>>

07 PROPAGATIE en FREQUENTIESPECTRUM

7.01Propagatie

     Ionosfeerlagen en het effect op de HF-propagatie.
     N-07-01-001

 

     >>>>>

 

      De invloed van de zonnevlekkencyclus op de
      communicatie.
      N-07-01-002

 

     >>>>>

 

      Fading.
      N-07-01-003

 

     >>>>>

 

    Troposfeer.
     N-07-01-004

 

     >>>>>

 

     De invloed van de meteorologische
     omstandigheden op de VHF/UHF- propagatie.
     N-07-01-005

 

     >>>>>

7.02 Frequentiespectrum

     HF, VHF, UHF frequentiegebieden
     N-07-02-001.

 

     >>>>>

8.01 Meten

     Gelijk- en wisselspanningen.

     Gelijk- en wisselstromen.
     N-08-01-001

 

     >>>>>

 

     Weerstand.
     N-08-01-002

 

     >>>>>

 

     Gelijkstroom- en hoogfrequentvermogen.
     N-08-01-003

 

     >>>>>

 

    Frequentie.     
     N-08-01-004       

 

     >>>>>

 

     Resonantiefrequentie.
     N-08-01-001

 

 

     >>>>>

8.02 Meetinstrumenten

 

     Universeelmeter (analoog en digitaal).

     Staandegolfmeter.

     Frequentieteller.

     Absorptiefrequentiemeter.

     Dipmeter.   

     Kunstantenne [dummy load].
     N-08-02-001

 

     >>>>>

08 METINGEN
09 STORING EN IMMUNITEIT

9.01 Storing
in elektronische apparatuur

     Interferentie met het gewenste signaal
     (TV, VHF en omroep).

     Laagfrequentdetectie.
     N-09-01-001

 

     >>>>>

9.02 Oorzaak van de storing in elektronische apparatuur

     Veldsterkte van de zender.

     Ongewenste uitstraling van de zender
     [parasitaire uitstraling, harmonischen].

     Ongewenste beïnvloeding van de gestoorde
     apparatuur:
     via de antenne-ingang;

     via andere aangesloten leidingen
     (netsnoer, luidsprekersnoer e.d.);

     door directe instraling.
     N-09-02-001

 

     >>>>>

9.03 Maatregelen tegen storingen

     Voorzieningen ter voorkoming
     en opheffing van storingen:

     Filteren in het amateurstation.

     Filteren bij de gestoorde apparatuur.

     Ontkoppelen.

     Afscherming.
     N-09-03-001

 

    >>>>>

 

     Afstand tussen zendantenne en
     radio-/TV-antenne.
    N-09-03-002

 

     >>>>>

 

     Vermijden van het gebruik van
     eindgevoede antennes.
     N-09-03-003

 

     >>>>>

 

     Minimum vermogen.
     Goede hf-aarding.
     N-09-03-004

 

     >>>>>

10 VEILIGHEID

10.01 Het menselijk lichaam

     De gevolgen van elektrische schok.

     Voorzorgsmaatregelen tegen electrische schok.
     N-10-01-001

 

     >>>>>

10.02 Netvoeding

     Verschil tussen fase, nul en aarde [kleurcode].

     Het belang van goede aardverbindingen.

     Snelle en trage veiligheden
     N-10-02-001

 

     >>>>>

10.03 Gevaren

     Hoge spanningen.
     Geladen condensatoren
     Bliksemontlading
     N-10-03-001

 

     >>>>>

11 NATIONALE EN INTERNATIONALE GEBRUIKSREGELS EN PROCEDURES

 

     Q-code
     N-11-01-001

 

     >>>>>

 

     Overige codes
     N-11-01-002

 

     >>>>>

 

     Internationale noodsignalen, noodverkeer,
     communicatie bij rampen
     N-11-01-003

 

     >>>>>

 

     Roepletters in Nederland
     N-11-01-004

 

     >>>>>

 

     IARU aanbeveling
     N-11-01-001

 

     >>>>>

12 NATIONALE EN INTERNATIONALE REGELGEVING AMATEURDIENST

 

     ITU Radio
     N-12-01-001    

 

     >>>>>

 

     CEPT aanbevelingen
     N-12-02-001

 

     >>>>>

 

     Telecommunicatiewet
     N-12-03-001

 

     >>>>>

 

     Algemene Maatregelen van Bestuur
     N-12-04-001

 

     >>>>>

 

     Voorschriften en beperkingen
     N-12-05-001

 

     >>>>>

TEKENS + symbolen
H00.§00.p002 TEKENS symbolen 2023 01 30
Graag fouten-foutjes in spelling of uitleg , of zgn. linken die niet lopen ,
aan PA3KYH@gmail.com doorgeven..