IWAB Lessen
Verken de IWAB.nu website
Vraag van de week
Antwoord zondag tijdens de ronde van GORKUM  2024 07 28
--- voor antwoorden en vragen , stuur een mail naar  PA3KYH@gmail.com
Visit counter For Websites
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De voorgaande vragen staan onder aan deze pagina..........
Het door de antenne effectief uitgestraalt vermogen [ERP] is

a   1 W ERP
b   0.1 W ERP
c   1000W ERP
d   10 W ERP


-1+20-9+10=20dB
20dB = 100X
20dB = 10dB +10dB = 10X en 10X
100 x 01=10 Watt ERP                                                        
>>>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het vermogen opgenomen door de weerstand , wordt 4x zo groot
wat doet de spanning ??
Het zijn veel vragen eigenlijk

Om dat te benoemen heb je veel uitleg erbij nodig

alles staat hier  >>>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De spanning verdubbeld, reken maar na...>>>

stel de spanning op 10 V en de weerstand op 5 Ohm en het vermogen is dan P = U2 / R =102 / 5 = 20 Watt
het vermogen wordt 4x groter dus 80 Watt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>>>
Een voor gelijkspanning geijkte draaispoelmeter wordt via een diodebrug aangesloten op een sinusvormige wisselspanning van 1 Khz.
De meter wijst van de spanning tussen A en B aan:

a   de maximale waarde
b   de effectieve waarde
c   de gemiddelde waarde
d   de momentele waarde

-
De maximale waarde

>>>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe groot is I5  ?

I1=1 A
I2=2 A
I3=3 A
I4=4 A
Wat gaat er allemaal naar P toe?

I
1
I
3
I
4

Dus 1+3+4 = 8 Ampere gaat naar P to
Wat gaat er allemaal van P af?

Net zoveel als er naar toe gaat nl 8 Ampere

I
2
I5

I
5= 8 - I2 = 8-2
= 6  Ampere                       >>>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R = 1000 Ohm
P = 10 Watt
I = ?

-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>>>
Er is 1 KWh energie beschikbaar.
Een 100 watt lamp kan hiermee gevoed worden gedurende:

a   0.1 uur
b   100 uur
c   1 uur
d   10 uur

E = P * t

t= E/P

t= 1KW / 100 =10 uur


>>>>>
De aantrekkingskracht tussen weekijzer en de magneet is:

a   in p groter dan in q
b   in p kleiner dan in q
c   in p even groot als in q
d   in p tegengesteld als die in q


Antw A                               >>>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van 0 tot t1 seconde is:

a   2/π A
b   π A
c   0 A
d   1/π A


Ugem = 0.64 x max

  2            2           
Pie     = 3.14     = 0.64 A                                                   >>>>>


-
De amplitude van de wisselspanning is

a   U1
b   U2
c   T
d   T/2

U1   topwaarde

U2   top-topwaarde

T   periodetijd     >>>>>


-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radioamateurs met een F registratie mogen CW verbindingen maken op 135.7-137.8 Khz
Dit is een golflengte van ongeveer

a   22  meter
b   220 meter
c   2.2 Km
d   22 Km


300 / 0.136 ( in Mhz ) = 2.2 Km                              >>>>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Een batterij is opgebouwd uit oplaadbare cellen van 1.2 V en een capaciteit van 0.5 Ah
Een draagbare zendontvanger neemt bij 7.2 V gemiddeld 0.7 A op

Het aantal cellen dat nodig is om deze zendontvanger gedurende 1 uur kunnen gebruiken bedraagd

a     2
b   12
c     6
d   14


                                                                                         12 dus     >>>>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Een condensator wordt gevormd door twee geleiders met daartussen een dielectricum.
De capaciteit wordt groter naarmate de:

a   afstand tussen de geleiders vergroot wordt.
b   dielectrische constante verlaagd wordt.
c   afstand tussen de geleiders verkleind wordt.
d   oppervlakte van de geleiders verkleind wordt.
Kunnen we hier wat mee...? JA

Als we afstand tussen de geleiders groter maken , wordt d (in de formule) groter, en dus C kleinder,
niet het juiste antwoord dus.
We zien als we de  constante verlagen, een ander dielectricum gebruiken, de C kleinder wordt,
niet het juiste antwoord dus.
Als we afstand tussen de geleiders kleinder maken wordt d kleinder , en dus C groter.
c = is   het dus
Ala we opp kleinder maken, wordt A kleinder dus ook weer C kleinder,
ook niet het goede antwoord.
0.088 is een constante , voor veel berekeningen te verwaarlozen.
                                                                                                                                                                     >>>>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Amateur worden .....een cursus volgen   ???              dit helpt je op weg       >>>>>
Een condensator van 25 nF is aangesloten op een wisselspanning met een frequentie van 50 Khz
De rectantie Xc is ongeveer

a   254 Ohm
b   800 Ohm
c   127 Ohm
d   1250 Ohm

Xc = 1 / [ 2 pi f C]
Xc = 1 / [ 2 pi 50exp3 25exp-9]   = 127 Ohm       >>>>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Het laden van een condensator via een weerstand van 10 kilo-ohm, verloopt volgens de grafiek.
De condensator heeft een waarde van:

a   10000 pF
b   100000 pF
c   1 µF
d   10 µF
RC-tijd=R x C in seconden.
5RC =de C geladen tot 67%.
We zeggen dat de C geladen is in 5 RC-tijd.

63% = 1RCt = 0.01 s

67% = 5RCt

RCt / R = C  = 0.01 / 10K = 1exp-6 F = 1µF.
                                                                           >>>>>
t = 5 x RC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Om de lamp maximaal te laten branden moet de wikkelverhouding van de trafo zijn

a   2 op 1
b   1 op 1
c   4 op 1
d   8 op 1
n2 = Zp/Zs

Zp = 1000 Ω

P = U x I 
I = P / U  10 / 25 = 400 mA

Zs = Us / Is = 25 / 400 mA = 62.5 Ω

n2 = Zp/Zs

(n x n) = 1000 / 62.5 = 16

n = Ѵ 16 = 4

-------------------------------------------------------------------
Is =  P / U  = 10/25 = 400 mA

n = Is / Ip
Ip = Is / n  = 400 / 4 =100 mA

Urp = Irp x Rp
= 100 mA x 1000 = 100V
Over de weerstand van 1000
valt een spanning van 100 V
Blijft er over de trafo over 100 V

n = Up / Us  n = 100/25 = 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
>>>>>
De versterking van de schakeling is:

a   0.1
b  
11
c   10000
d   10
A = 1 + [R2 / R1]
R2 is hier 100 K

R1 ,ervoor, is hier 10 K


A = 1 + [R2 / R1]
A = 1 + ( 100/10) =11

-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Welke schakeling stelt een banddoorlaatfilter voor?

a   schakeling 3
b  
schakeling 2
c   schakeling 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

a   3.5-3.8 Mhz
b   7.0-7.1 Mhz
c  
10.1-10.15 Mhz
d   1.81-1.85 Mhz

-EN


Een 100 Watt zender werkt op de 10-meterband met een verticale antenne.
Het bereik van de grondgolf is ongeveer:

a   200 km
b  
20 km
c   2000 km
d   2 km

-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
>>>>>
>>>>>
De lengte van een koperdraad wordt verdubbeld en de doorsnede gehalveerd.
De weerstand is dan:

a   8x zo groot
b  
4x zo groot
c   onveranderd
d   2x zo klein


>>>>>
Stel
L=40
A=4
rho=constant

R = 40/4 = 10

L wordt 80  A wordt  2

R = 80/2 = 40

40/10 = 4 keer groter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
De resonantiefrequentie van de schakeling is ongeveer?

a   3.2 Khz
b  
1.6 Khz
c   63 Khz
d   32 Khz

f.res = 1 / [2*π*(L*C)]
1/(2*3.14
(0.1*0.1exp-6)      =   1592 Hz = ca 1.6 Khz

>>>>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Een superheterodyne-ontvanger is afgestemd op 800 Khz.
De oscillatorfrequentie is 1255 Khz.
De spiegelfrequentie is:

a   1710 Khz
b   2055 Khz
c   455 Khz
d   345 Khz

-                                                                 >>>>>
Welke schakeling stelt een banddoorlaatfilter voor?

a   schakeling 3
b   schakeling 2
c   schakeling 1