IWAB Lessen
Verken de IWAB.nu website
R1 = 10 ohm
R2 = 20 ohm
R3 = 30 ohm
Rt = ?

Rt = R1+ R2 + R3
Rt = 10+20+30 = 60 Ohm   >>>
Vraag van de week
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U = I x R >>> R = U / I

P = U x I

P = I x R x I   >>>   P = I2 x R

P = I2 x R

P=I2 x R     >>>  

I2=P/R     >>>  

I2 = 2 / 50 >>>  

I2 = 0.04 = 40mA

I =
40mA = 200 mA   >>>
antwoord zondag tijdens de ronde van GORKUM  2023 12 10
--- voor vragen , stuur een mail naar PA3KYH@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visit counter For Websites
--schakelaar open--

P
2 = P1 = 25 Watt     want R1=R2

P
t = 2x25 = 50 Watt

P = UxI  >>>  
I = P / U = 50/100 = 0.5 A

U =  I x R  >>> 
R
t = U  / I = 100 /0.5 =200 Ohm
 
R1 = 100 Ohm en R2 = 100 Ohm

Ur = Ir x R     0.5x100= 50 V

---schakelaar gesloten---

R1 vervalt , wordt kortgesloten

I = U / R 100/100 = 1 A

P = U x I 100x1 = 100 Watt

Ur2 = IR2   x R2 = 1x100 =100 V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>
R1 = 50 Ohm
R2 = 50 Ohm
R3 = 50 ohm

R1 dissipeert 2 Watt

Hoeveel vermogen neemt R3 op ?
PR1 = 2 Watt
PR2 = 2 Watt   Samen 4 Watt

Rv12 = 25 Ohm // 4 Watt
R3     = 50 Ohm // 8 Watt


>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan een apparaat wordt gedurende 15 minuten een elektronische arbeid toegevoerd van 2700 joules.
Het opgenomen vermogen van het apparaat is:

a   3 W
b   180 W
c   675 W
d   2700 W
15 min = 15 x 60 sec = 900 sec

E = 2700 joules

E = P x t   ...>>>

P = E / t

P =  E / t = 2700 / 900 = 3 Watt

E = P x t     en    Ws = P x t

E = energie in de voedingsindustrei
Ws = energie vanuit een spanningsbron>>>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De gemiddelde stroom door de amperemeter is

a   0.5 A
b   1 A
c   1.14 A
d   1.2 A
U = 5 volt

Er staat een rimpel op van 1 Volt, dus de gemiddelde spanning blijft 5 Volt

I
= U / R = 5 / 5 = 1 A
>>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een zender en ontvanger zijn 300 km van elkaar verwijderd.
Wat is de kortste tijd waarin het zendersignaal de ontvanger kan bereiken?

a   0,1 milliseconde
b   1 milliseconde
c   10 milliseconde
d   0,01 milliseconde

lichtsnelheid = 300.000 Km

 

300 / t = distance     300/distance = t

distance = 300 Km = 300.000 m

300 /  distance = 300 / 300exp3 = 1msec

>>>
Een EZB-zender is belast met een kunstantenne [dummy load] en wordt met spraak gemoduleerd
De ingang van een oscillator is aangesloten op deze dummy load
De ingangsgevoeligheid van de oscilloscoop bedraagt 20 V/schaaldeel
De Peak Envelope Power [PEP] bedraagt
a   400 Watt
b   200 Watt
c   100 Watt
d    50 Watt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U max is 100 Volt

Ueff = 0.707 * Umax = 70.7 V  =ca 71 V

P = [Ueff*Ueff] /R  = (71 x 71) / 50 = 100 Watt

of

I
eff = Ueff / R         71/50 = 1.42 A

P = [I*I] x R = (1.42 x 1.42) x 50 = 100 Watt                >>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een 50 Mhz-zender is door 20 meter coaxiale kabel [demping = 20dB/100 meter] en een balun [demping = 0.4 dB] verbonden met een Yagi-antenne [winst = 10.4 dB].
Het zendvermogen bedraagt 10 Watt.
Het effectief uitgestraald vermogen [ERP] is :

a   30 W
b   20 W
c   10 W
d   40 W
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De voorgaande vraag staat onder aan deze pagina..........
kabeldemping   20/100 = 1/5 x 20 = 4 dB
de balun nog eens 0.4 dB wat het verlies doet oplopen tot 4.4 dB
Antennewinst - verliezen = 10.4 - 4.4 = 6 dB WINST
Elke 3 dB is dubbel vermogen , dus 6 dB PLUS geeft 4 x vermogen = 40 W   >>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een toon van 2500 Hz.
De freqeuentiezwaai is 10 KHz.
De modulatie-index is :

a.   40
b.   4
c    2,5
d.   0,25