Tijd

UTC   Universal Time Coordinated
Lt       Local time
UTC = ZULU = GMT [London]

Wintertijd = UTC + 1
Zomertijd = UTC + 2
Aanduiding:

121310Z
de 12de 13.10uur GMT

20200614 1327
Jaar Maand Dag Tijd Lt
m-006     Aanduiding     >>>>>