m-007     Borden     >>>>>
Aanduiding sluis via kanaal 18
Aanduiding sluis via kanaal 20
Aanduiding brug via kanaal 22

Officiele betekenis:
Het teken geeft aan dat de vaarweggebruiker via kanaal 22 nautische informatie kan inwinnen over de Ibisbrug.
Aanduiding kanaal voor nautische informatie.

Officiele betekenis:
Het teken geeft aan dat de vaarweggebruiker via kanaal 62 nautische informatie kan inwinnen, zonder dat er een uitluister- of meldplicht bestaat.
Blokkanaal:

Een blokkanaal is een kanaal in de VHF-marifoon-frequenties, dat in Nederland en België door de verkeersposten en schepen wordt gebruikt voor de uitwisseling van berichten die betrekking hebben op de veiligheid van de scheepvaart.
Het geldt voor een bepaald gebied, het gedeelte (blok) van de vaarweg.
Zo'n gebied wordt blokgebied genoemd.
Binnen dit blok dient het kanaal ook te worden gebruikt voor het verkeer tussen schepen onderling, als het om nautische informatie gaat, bijvoorbeeld koersafspraken, het op- en voorbijlopen en over welke boeg kan worden gepasseerd.
VHF 7 roepnaam IJmuiden Aanloop
Ondersteunend marifoonkanaal voor schepen die IJmuiden aanlopen.
Op dit kanaal wordt eerste contact gelegd met de schepen met bestemming Amsterdam Noordzeekanaalgebied.
Op dit kanaal wordt informatie uitgewisseld over:

Scheeps- en ladinginformatie
Het binnenlopen en afmeren
Verkeersplanning
Beloodsingen
Evt. ankeradvies
Blokkanaal te Harlingen