>>>>>   3 07 Phase Locked Loop [PLL]

   R
egellus met fasevergelijkingschakeling

     >>>>>

 
Regellus met instelbaar deeltal
   
     >>>>>

 
Filter in de regellus
   
      >>>>>

 
Modulatie in de VCO
   
     >>>>>
__