005

De schakeling stelt voor:

a   een op het lichtnet aangesloten voedingsschakeling
b   een frequentie discriminator
c  
een amplitude modulatie detector
d   een fase discriminator