002

Om uitstraling van harmonischen door een zender te beperken wordt in de zenderuitgang een filter opgenomen.
Dit moet zijn:

a   hoogdoorlaatfilter
b   staandegolffilter
c  
laagdoorlaatfilter
d   seinsleutel klikfilter

Uitgaande van een HF tranciever een lowpass-filter,.alles tot 30 Mhz wordt doorgelaten.