001

In het uitgangssignaal van de AM-detector komt teveel middenfrequentsignaal voor.
Dit is te verbeteren door:

a   de weerstand R kleiner te maken
b  
de condensator C groter te maken
c   de kringen op een lagere middenfrequentie af te stemmen
d   de kringen te dempen