Schakelende voedingen , isolatie en EMC.
Een schakelende voeding:

- Wisselstroom (AC) accepteert
- Deze gelijkricht en stabiliseert
- Door middel van een schakelaar en transformator deze ingangsspanning omvormt tot een AC uitgangsspanning
- Deze AC-spanning wederom gelijkricht en stabiliseert
- De uitgangsspanning op een constante waarde houdt
- Galvanische isolatie tussen ingang en uitgang behoudt
Een schakelende voeding
is een voeding die de aanwezige wisselspanning direct gelijkricht,waarna een elektronische schakeling deze gelijkspanning door aan- en uitschakelen - vandaar de naam - omzet in een pulserende spanning met een veel hogere frequentie dan die van het lichtnet.
Die pulsspanning wordt door een hoogfrequent-transformator met ferrietkern, en gelijkrichting en afvlakking (en stabilisatie) omgezet in de gewenste spanning.
EMC-richtlijn

Elektrische apparaten, anders dan radio- en randapparatuur, vallen onder de richtlijn voor Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC).

Een fabrikant moet toetsen of apparatuur die hij op de markt wil brengen hieraan voldoet. Hij kan hiervoor een geharmoniseerde norm . of een eigen meetmethode gebruiken. Advies inwinnen bij een Notified Body is mogelijk, maar niet verplicht.

In een verklaring van conformiteit verklaart de fabrikant dat het apparaat voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn.
Figuur 1
Figuur 2
jj_03_03_004v
Aan de uitgang staat een blokspanning.
De blokspanning zal een hoge frequentie hebben.
Als de uitgang gemiddeld  12 Volt is . dan is de blokspanning 24 Volt.