Stabilisatieschakeling in laagspanningvoedingen.
Stabilisatieschakeling met 78XX
Een 78xx-spanningsregelaar is een elektronische component die gebruikt wordt om van een variabele spanning, of van een spanning die hoger is dan de gewenste spanning, een vaste spanning te maken.
De aangelegde voedingsspanning mag maximaal 35 volt bedragen en moet minimaal 3 volt hoger zijn dan de uitgangsspanning.

De basisschakeling
De 78xx zal uitschakelen als de opgenomen stroom meer dan zijn opgegeven maximum bedraagt of als hij warmer wordt dan 150°C.
Dit heeft als voordeel dat het IC niet beschadigd raakt als er te veel stroom genomen wordt.
Stabilisatieschakeling met Zenerdiode:
Een andere stabilisatieschakeling is eentje waarbij we een transistor gebruiken om de spanning te regelen
en de zenerdiode(s) om de spanning te bepalen.
Voordeel is dat er veel minder stroom door de zenerdiodes hoeft te lopen, omdat deze de basisstroom leveren.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6