009

Een buis staat ingesteld in klassse A.
Bij uitsturing met een sinusvormig signaal is anodestroom aanwezig gedurende:

a  
de gehele periode
b   de halve periode
c   een kwart periode
d   een achtste periode