006

Indien een transistor wordt gebruikt als frequentievermenigvuldiger zal deze bij voorkeur worden ingesteld in:

a   klasse A
b   klasse B
c  
klasse C
d   klasse A/B

Klasse C geeft  vevorming en harmonischen
we gebruiken dan de 3de 5de 7de enz