De eenheid Farad.
C= capaciteit pF.
Isolator getal                                       Isolator=dielektricum.
A opp in CM2
d afstand tussen de platen in cm.
De farad :
Wordt uitgedrukt als volgt:
Een capaciteit van 1 farad is een lading die met max 1 Volt gedurende 1 seconde een constante stroom van 1 Ampere wordt opgeladen.
Opgemerkt mag worden dat de meesten waarden enkele duizendste tot miljoensten zijn.