N-10-03-001-vr
001
Een dipool-antenne is door een open voedingslijn (kippenladder) met een ontvanger verbonden.
De beste wijze om schade ten gevolge van een nabije bliksemontlading te voorkomen is:

a   de voedingslijn losnemen en netsteker uittrekken
b   de voedingslijn kortsluiten
c   de voedingslijn aarden
002
U moet een reparatie uitvoeren aan een 300 volt voeding.
Na het uitschakelen van de netspanning neemt u de volgende veiligheidsmaatregel:

a   u wacht nog ongeveer 5 minuten voordat u begint
b   u ontlaadt alle condensatoren
c   u verwijdert de zekeringen
003
De beste methode om een ontvanger te beschermen tegen de effecten van een nabije blikseminslag is:

a   een smoorspoel over de antenne-ingang plaatsen
b   de ontvanger loskoppelen van antenne en lichtnet
c   de ontvangerkast goed aarden
004
Een dipool-antenne is door een open voedingslijn (kippenladder) met een ontvanger verbonden.
De beste wijze om schade ten gevolge van een nabije bliksemontlading te voorkomen is:

a   de voedingslijn kortsluiten
b   de voedingslijn losnemen en netsteker uittrekken
c   de voedingslijn aarden
005
De veiligste plaats om te werken aan apparatuur onder hoge spanning is een:

a   betonvloer
b   droge houten vloer
c   plavuizen vloer
006
In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis.
Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt:

a   de aardlekschakelaar aanspreken
b   het chassis geen hoge spanning ten opzichte van aarde krijgen
c   de netveiligheid aanspreken
007
U bent genoodzaakt een schakeling af te regelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat.
Het risico hierbij wordt groter door:

a   schoenen van isolerend materiaal te dragen
b   beide handen tegelijkertijd te gebruiken
c   gebruik te maken van een scheidingstransformator in de 220V netleiding
008
Tijdens werkzaamheden aan een voedingsapparaat pakt een collega-amateur een draad vast waarop netspanning staat.
Hij kan de draad niet meer loslaten.
Uw eerste handeling moet zijn:

a   de netsteker uittrekken
b   het slachtoffer lostrekken
c   de apparaat-schakelaar uitzetten
009
Tijdens een experiment komt een persoon met z’n handen in contact met een draad onder hoge spanning en kan deze niet meer loslaten.
Welke handeling verricht u om deze persoon te helpen ?

a   de spanning uitschakelen
b   de persoon lostrekken van de spanningsdraad
c   de persoon aanwijzingen geven wat hij moet doen