Gevaren
Isolatie.
Hou bij een voeding voor hoge spanningen bij hoge spanningen (>1000V) minimaal 5mm afstand tussen aansluitpunten met hoge spanning en andere delen van de voeding.
Scherm bovendien hoge-spanning voerende delen zoveel mogelijk af.

Afscherming.
Scherm alle delen die een hoge spanning (kunnen) dragen af tegen aanraking.
Grondregel is dat hoge spanning nooit aangeraakt kan worden.

Aarding.
Hoe hoger de spanning hoe belangrijker de aarding.

Geladen condensatoren .
Als de voedingspanning wegvalt houden geladen condensatoren hun spanning en als ze niet worden belast, dan kan dat heel lang zo zijn!
Bij hoogspanningscondensatoren kan dat een hoge spanning zijn, bij laagspanningscondensatoren van hoge capaciteit kan bij belasting (kortsluiting) een grote stroom gaan lopen.
Daarom moet een condensator altijd een belasting aanwezig zijn, bijvoorbeeld een weerstand over de condensator.
Toegelaten aanraakspanning.
Minder gevaarlijk: max 50V wisselspanning
of tot 120v echte gelijkspanning.
Bliksem Gevaar.
Bliksem kent twee gevaren:
• Directe inslag, waarbij de bliksem bijvoorbeeld de antenne van een zendinstallatie of een fase van het lichtnet treft en de hoge spanning en  stroom zijn weg naar aarde zoekt en onderweg alles beschadigt.
• Ontlading in de nabijheid, waarbij het E.M. veld van de ontlading elektrische spanningen in metalen delen opwekt.  Deze opgewekte spanningen kunnen onderdelen beschadigen.


Bescherming.
Een directe inslag kun je niet voorkomen, je kunt deze wel met een zo direct mogelijke goede geleider afvoeren naar een aardelektrode. Verder is het verstandig bij bliksem in de omgeving de antenne van de apparatuur los te koppelen.
N-10-03-001-vr