Troposfeer
Troposfeer
De troposfeer is de onderste laag van onze atmosfeer en bevindt zich tussen het aardoppervlak en circa 10 km hoogte.
Alle radiosignalen moeten door de troposfeer.

Nu hebben signalen beneden de 30 MHz weinig van doen met de condities van de troposfeer, ze komen er gemakkelijk doorheen en kunnen dan gereflecteerd worden door de ionosfeer.

Frequenties vanaf circa 50 MHz ondervinden wel invloed van de condities van de troposfeer.

Voor de condities in de troposfeer kijken wij dan ook niet naar de toestand van de zon, maar naar de toestand van het weer.
Signalen op de VHF en hoger komen normaliter niet verder dan de radiohorizon.
De radiohorizon ligt tot circa 200 MHz iets verder dan de zichtbare horizon, voor de 70 MHz iets verder dan voor de 145 MHz.
Hoe hoger de frequentie des te minder zal het signaal dat kleine beetje meebuigen.
Het meebuigen vanaf de VHF is zo minimaal dat wij gerust kunnen stellen dat deze signalen onder normale omstandigheden niet verder komen dan de horizon.
N-07-01-004-vr