De invloed van ...

Onder normale omstandigheden komen VHF signalen (en hoger) niet verder dan de radiohorizon.
We hadden het net al over troposferische scatter waardoor het VHF signaal veel verder kan komen.
Een andere mogelijkheid waardoor radiogolven op hoge frequenties verder komen dan de radiohorizon is temperatuur-inversie.
Normaal is het op het aardoppervlak warmer dan in de hogere luchtlagen.
Hoe hoger wij komen, des te kouder zal de lucht zijn.
Denk maar aan hoge bergen met eeuwige sneeuw.
In deze omstandigheden zal het radiosignaal door de luchtlaag heen de ruimte in verdwijnen.
Soms is het zo dat een hogere luchtlaag niet kouder maar warmer is.
Er treedt dan een bijzonder verschijnsel op, radiogolven met een relatief korte golflengte worden afgebogen  en kunnen dan te ver achter de radiohorizon ontvangen worden.
De mate van dit verschijnsel is afhankelijk van de hoogte waar de warme luchtlaag zich bevindt, de locatie ten opzichten van het zend en ontvangststation en de dikte van deze inversielaag.
Deze inversie maakt het mogelijk om op frequenties van 50 MHz tot soms zelfs 10 GHz grote afstanden te overbruggen, soms zelfs meer dan enkele duizenden kilometers.

Ducting of troposferische tunnelpropagatie
Als er 2 of meer lagen zich boven het aardoppervlak bevinden waarin temperatuur-inversie optreedt kan tunnel-propagatie optreden, ook wel ducting genoemd.
Het radiosignaal raakt gevangen tussen deze twee lagen en komt er op bepaalde plaatsen uit.
Opvallend bij ducting is dat het signaal maar op bepaalde plaatsen over de radiohorizon waarneembaar is.
Zo kan het voorkomen dat een twee meter station uit Groningen goed ontvangen wordt door een station in Breda, terwijl een ander station in Breda op 3 km afstand het station uit Groningen niet kan ontvangen.
Bij dit laatste station komt het signaal niet uit de tunnel.

Hogedruk
Dit soort propagatie's treedt vaak op als er een uitgebreid hogedrukgebied is. 
Het is dan vaak langdurig kalm weer.
Dit hoeft niet altijd in de zomer te zijn, maar kan ook midden in de winter zijn.
Gemiddeld komt zo een periode boven Europa ongeveer 1 keer per 2 jaar voor, waarbij er op 2 meter en 70 cm en 23 cm afstanden van honderden en soms duizenden kilometers worden overbrugd.
Met behulp van de digitale modus FT8 is het eind 2019 gelukt een 70 cm signaal een afstand van ruim 4000 km te laten overbruggen
De invloed van ...
N-07-01-005-vr