Fading
Fading
is het verschijnsel waarbij het signaal zwakker en sterker wordt bij een vast opgesteld station.
Dit komt doordat het signaal via meerdere paden onze ontvangstantenne bereikt.
De F-laag is niet een mooie gladde spiegel maar heeft als het ware veel reliëf.
N-07-01-003-vr