--- maakt een wisselspanningssignaal.
--- kan vast zijn, voor 1 frequentie.
--- kan variabel zijn, voor een stukje band.
Scheidingstrap
Werking en functies.
Deze onderdelen moet je in een blokschema kunnen vinden.

Mengtrap.
Een mixerschakeling, of mengtrap, is een bouwblok gebruikt in de elektronica om een signaal van de ene naar een andere frequentie om te zetten.
Een mengtrap mengt de twee frequenties.
(f1 en f2) aan de ingang tot f1 + f2 en f1 - f2.
Oscillator.
Figuur 1
Figuur 2
Dit is een versterkertrap met een hoge ingangsimpedantie, vaak na een oscillator.
Voorkomt invloed  op de oscillator.
Stuurtrap.
Frequentievermenigvuldiger.
Hierin wordt de uitgangsfrequentie gemaakt door een ingangssignaal een aantal keren te vermenigvuldigen.
Lijkt op een HF versterker, maar door vervorming ontstaan harmonischen die nu echter selectief uitgefilterd/doorgelaten worden.

Dit is een versterker waarin geen
vermenigvuldiging of menging plaatsvindt, bedoeld om hogere vermogens te genereren.
Vaak wel met filters gecombineerd.

Figuur 3
Figuur 4
Uitgangsfilter.
Figuur 5
Frequentiemodulator.
Figuur 6
Figuur 7
EZB-modulator     EZB-filter
N-05-02-001-vr