N-05-02-001-vr
001
De scheidingstrap van een zender bevindt zich:

a   tussen eindtrap en antennekabel
b   direct na de oscillator
c   tussen de modulator en de eindtrap


-
002
Door frequentievermenigvuldiging van een frequentiegemoduleerd signaal:

a   wordt de frequentiezwaai kleiner
b   blijft de frequentiezwaai gelijk
c   wordt de frequentiezwaai groter


-
003
De functie van de stuurtrap in een FM-zender is het:

a   opwekken van de zendfrequentie
b   uitsturen van de eindtrap
c   moduleren van de draaggolf


-
004
Aan een frequentieverdrievoudiger wordt een signaal toegevoerd met een zwaai van 1 kHz.
De zwaai van het uitgangssignaal zal zijn:

a   1/3 kHz
b   3 kHz
c   1 kHz


-
005
De schakeling stelt voor:

a   een versterkertrap
b   een mengtrap
c   een oscillator


-
006
Dit is het blokschema van een 2-meter FM-zender.
Het blokje gemerkt met X stelt voor de:

a   een vermenigvuldiger
b   een modulator
c   een oscillator


-
007
Dit is het blokschema van een EZB-zender.
Het met een + gemerkte blokje is de:

a   balansmodulator
b   oscillator
c   voeding


-
008
Dit is het blokschema van een FM-zender.
Het blokje  gemerkt  met X stelt voor:

a   de scheidingstrap
b   de stuurtrap
c   de modulator


-
009
Dit is het blokschema van een 2-meter FM-zender.
Juist is:

a   blok 1 is de oscillator en blok 2 de modulator
b   blok 1 is een vermenigvuldigtrap en blok 2 een scheidingstrap
c   blok 1 is de modulator en blok 2 een vermenigvuldigtrap


-
010
De functie van blok X is:

a   2de verdubbelaar
b   3.55 Mhz banddoorlaatfilter
c   stuurtrap


-
011
Dit is het blokschema van een 2-meter FM-zender.
Het blokje gemerkt met X stelt voor de:

a   modulator
b   oscillator
c   stuurtrap


-