Enkel superheterodyne ontvanger
Er is 1X een mixer toegepast
De selectiviteit werd verbeterd door toepassing van terugkoppeling.
Enkelsuper heterodyne ontvanger
De mengtrap/mixer laat toe om het ontvangen signaal om te vormen tot één met een VASTE frequentie.
De middenfrequent-versterker van een superheterodyneontvanger bepaalt de selectiviteit van de ontvanger
Nadeel: de spiegelfrequentie wordt ook ontvangen en het ligt aan de kwaliteit van het MF filter of deze spiegelfrequentie uitgefilterd wordt.
Figuur 1
N-04-01-001-vr