De weerstanden staan achter elkaar en hebben dezelfde stroom.

Rt = R1+R2

De weerstanden worden hier opgeteld.

Condensatoren Serie:
Figuur 1
Serie- parallelschakeling
Figuur 2
=21 nF
= 76 .
I=U/Xc= 10/ 75exp3= 133 mA
Serie
er loopt dezelfde stroom
Spanning-deling
bij serie-  altijd naar de weerstanden kijken
Parallel
er staat dezelfde spanning
Stroom-verdeling
bij parallel- altijd naar de stromen kijken
Weerstanden Parallel

De weerstanden staan naast elkaar en hebben dezelfde spanning.

Figuur 3
Ct=C1+C2     30+70=100 nF.
= 16 .
Condensatoren Parallel:
I=U/Xc= 10/ 16exp3= 625 mA.
Figuur 4
N-03-02-001-vr