Spoel.             De letter L in de elektro wereld
Als er door de spoel een gelijkstroom wordt gestuurd, dan ontstaat er een magnetisch veld
Hoe groter de stroom (I) hoe sterker het magnetisch veld .
Een extra ijzerkern versterkt het magnetisch veld.
Een stuk opgerold (koper)draad ,
veroorzaakt een magnetisch veld als er stroom door loopt.

Een wisselstroom weerstand bij een bepaalde frequentie.
Inductiespanning:
Figuur 1
Figuur 2
Stroom overbrengen op de andere spoel door inductie

Hoe meer windingen hoe sterker de zelfinductie.
Als de stroom op de spoel wordt onderbroken ontstaat er een hoge inductiespanning.
We stelden vast dat de lamp B slechts na enig vertraging aanging bij het sluiten van de schakelaar, en ook na het weer openen pas na een tijdje weer doofde.
Deze proef illustreert het effect van zelfinductie.
Zelfinductie:
Figuur 4
Figuur 5
N-02-03-001-vr