Eigenschappen van vaste en variabele condensatoren.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
http://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator
Er zijn verschillende typen condensatoren:
keramische kleine capaciteit, hoge doorslagspanning met kunststoffilm als dielektricum .

mica kleine capaciteit, hoge doorslagspanning, geringe verliezen .

elektrolytische condensator hoge capaciteit mogelijk, relatief lage ohmse weerstand vooral gebruikt voor spanningstabilisatie,
kortweg elco genoemd .

tantaal-elco hoge capaciteit mogelijk bij kleine afmeting .

variabele bijvoorbeeld afstemcondensator of varicap in een radio -ontvangers.

Variabele condensatoren die alleen voor servicedoeleinden toegankelijk zijn om een schakeling af te regelen worden wel
trimmers genoemd.

oliecondensatoren voor hoge vermogens .

supercondensatoren, met uitzonderlijk hoge capaciteit van 1 tot vele F maar met relatief hoge lekstroom  .
Figuur 4
Keramische C
veelal in versterkers met kleinere waardes in pF

Elektrolytische C
vaak in voedingen met grote waardes in  µF
N-02-02-003-vr