Enkelzijbandmodulatie.
Enkelzijbandmodulatie (EZB)

Single Side Band-modulatie (SSB)

Modulatie waarbij van het oorspronkelijk amplitudegemoduleerde  signaal
alleen 1 zijband wordt uitgezonden
zonder de eigenlijke draaggolf.
Er is geen draaggolf.

Alleen maar modulatie = spraak.

En alleen de bovenkant USB , of alleen de onderkant LSB.
Als we moduleren [3000Hz] dan zal dus de breedte ook niet meer zijn dan 3000Hz [3 Kc].
We hebben de draaggolf en 1 zijband verwijderd, er is maar één zijband aanwezig.


BB SSB = fmod
Figuur 1
SSB  (J3E)
Voordeel EZB
een smallere BB dus meer kanalen naast elkaar  4 per 12 KHz

Nadeel EZB
moeilijker af te stemmen  , vooral bij meerdere stations op 1 frequentie
N-01-06-002-vr
Per 100 Khz is ruimte voor 100 / 3 = 33 "kanalen""