Frequentiemodulatie.
Frequentiemodulatie:

FM genoemd, is een vorm van analoge modulatie  waarbij het analoge signaal IN een draaggolf wordt gezet waardoor het HF signaal varieert in het ritme van de spraak.
Figuur 1
FM   (F3E)
Amplitude ->  constant
Frequentie -> varieert
Figuur 2
Voordeel FM
zeer goed en zuiver audio

nadeel FM
de modulatie met de breedste BB
Per 100 Khz is ruimte voor 100 / 12 = 8 "kanalen""
Voorbeeld 1
BB FM = 2*f-mod + 2*f


Bij FM met een
f van 3 Khz
en gemoduleerd net een toon van 3000 Hz

BB FM = 2*f-mod + 2*
f

               2*3000 + 2*3000 = 12000 Hz  =  12 Khz  FM
Voorbeeld 2
BB FM = 2*f-mod + 2*f


Bij FM met een
f van 2 Khz
en gemoduleerd net een toon van 3000 Hz

BB FM = 2*f-mod + 2*
f

               2*2000 + 2*3000 = 10000 Hz  =  10 Khz   NFM
De frequentie-zwaai
Bij FM modulatie spreken we over de zwaai.
De zwaai is de mate waarin de frequentie varieert ten opzichte van de draaggolf-frequentie, immers, bij FM is er sprake van frequentieverandering.

Symbool:
f,  vastgesteld op 3 KHz max.=zwaai. FM

f,  ingesteld op 2 KHz max.=zwaai. NFM
N-01-06-003-vr