Amplitudemodulatie.
Amplitudemodulatie.

AM genoemd, is een vorm van modulatie waarbij de fmod. wordt gevarieerd op de draaggolf  van een radiozender  waarvan de amplitude in het ritme van het over te brengen geluid gemoduleerd is.

Is een vorm van analoge modulatie waarbij het analoge ingangssignaal op een draaggolf wordt gezet waardoor het HF signaal varieert.

AM  (A3E)
Als we moduleren [3000Hz] dan zal dus de draaggolf 3000Hz vervormd worden, zowel aan de boven- als de onderkant.
Dat geeft dus een breedte van
2*3000 = 6000 Hz = 6 Khz.     [6Kc]
Figuur 1
BB AM = 2*f-mod
Nadeel AM
-wordt bijna niet meer gebruikt
N-01-06-001-vr
Per 100 Khz is ruimte voor 100 / 6 = 16 "kanalen"