Audiosignalen.
Audiosignaal:

Een signaal dat informatie voor het hoorbare frequentiegebied bevat.
Spraak zit veel lager nl: 30 Hz-3000 Hz.
Zit in het gebied  tussen 30 Hz en 30 KHz.
Zo ziet het spectrum van een hoorbaar signaal er ongeveer uit.
Figuur 1
Figuur 2
N-01-05-001-vr