Digitale signalen
De oorspronkelijke betekenis van analoog en digitaal betrof de wijze van weergeven.
Bij analoge weergave is de weergegeven grootheid analoog aan de weer te geven grootheid,

Digitale weergave  is de weer te geven grootheid met cijfers (digits) is aangeduid
N-01-05-002-vr