Geleider, halfgeleider en isolator.
Stroomsterkte
Het verplaatsen van elektronen onder invloed van een spanningsverschil, dit wordt  
I  ( =hoofdletter i ) stroom genoemd.
Stroom
Gaat van hoog naar laag [water van boven naar beneden].
Veel hoogteverschil geeft snellere stroom van het water.
De stroomsnelheid [ hoe hard het water stroomt ] wordt gemeten in I.
De lading [ de hoeveelheid water ] wordt gemeten in Q. =Coulomb.
Q=lading elektronen
t=seconde (tijd)
I=stroom

Hoeveel lading is er verplaatst in 10 seconden bij een stroom van 5 A   ???

I
= Q / t    dus Q = I * t
(3 =12 / 4  dus 12 = 3 * 4)
Q=Ixt   geeft Q= 5x10=50 Coulomb.
Er is dus zoveel liter water verplaatst...in die 10 seconden.
Bij geleiders beschikken we over erg veel ladingsdragers (elektronen en/of ionen).
Bij halfgeleiders zijn er erg weinig ladingsdragers.
Bij isolatoren zijn er helemaal geen ladingsdragers.
Q = I x t
Spanning
In moeilijke woorden : het elektrische potentiaalverschil tussen twee punten.

Uitleg:
op punt A staat 7 Volt en op punt B staat -5 Volt
Figuur 2
Voltverschil AB = Ua-Ub dus 7 - - 5=12 Volt 
Uitgedrukt in Volt
Spanning
Kan veroorzaakt worden door:
In een batterij of accu.
Door een statisch elektrisch veld, dynamo of generator.
Door een elektrische stroom die loopt door een magnetisch veld.
Weerstand
REMT de stroom.
Een elektrische component die de eigenschap heeft om elektrische stroom beperkt door te laten.
Wanneer er weinig weerstand is, is de R laag (en dus grote stroom I).
Wanneer de weerstand groter wordt , is ook de R groter (en minder stroom I).
Uitgedrukt in
.
m1
meter 1 staat in de kring , en is dus een stroom meter.
m1 wijst ampère aan.

m2
meter 2 staat over de weerstand , en is dus een spanningsmeter.
m2 wijst de spanning aan.
Voltverschil BA = Ub-Ua dus -5-7=  -12 Volt
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 1
Figuur 6
Figuur 7