De eenheden ampère, volt en ohm
De eenheden ampère , volt en ohm
Ampère                                                de hoeveelheid stroom  I                    in Ampère A
Volt                                                     het spanningsverschil   U                   in volt       V
Ohm                                                   de weerstand               R                   in ohm      Ω

Wanneer je wat uitrekent ALTIJD de EENHEDEN juist BENOEMEN !!!
Letter  I = stroom           A = ampere

Letter U = spanning       V = volt

Letter R = weerstand   
= ohm