009

Om de lamp maximaal te laten branden moet de wikkelverhouding van de aanpassingstrafo zijn:

a   2:1
b   8:1
c   1:1
d  
4:1
(n*n) = Zp/Zs

Zp = 1000 Ω

P = U x I 
I = P / U
  10 / 25 = 400 mA


Zs = Us / Is
= 25 / 400 mA = 62.5 Ω

(n*n) = Zp/Zs

(n*n) = 1000 / 62.5 = 16

n = Ѵ 16 = 4

-------------------------------------------------------------------
Is = P/U = 10/25 = 400 mA

n = Is / Ip
Ip = Is / n  = 400 / 4 =100 mA

Urp = Irp x Rp = 100 mA x 1000 = 100V
Over de weerstand van 1000
valt een spanning van 100 V
Blijft er over de trafo over 100 V

n = Up / Us  n = 100/25 = 4
038 
n = np/ns   n = Up/Us   n = Is/Ip  n2 = Zp/Zs   n2 = Cs/Cp